Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2023-06-16

PRESSMEDDELANDE

 

 

P R E S S M E D D E L A N D E

(2023-06-16)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och företräder ca. 250 fiskefartyg verksamma inom det demersala fisket (fisk och skaldjur).

SFPO har på senare tid upplevt problem i relationen till Havs- och vattenmyndigheten, som genom sitt agerande inte bidrar till den svenska marina matproduktionen. I och med regeringens beslut om tillstånd till marina vindkraftparker i Kattegatt är det nog.[1]

Idag, fredagen den 16 juni, genomförs de första manifestationerna mot vindkraft på svenskt fiskes viktigaste fiskeplatser. Manifestationer sker i Göteborg, Varberg och Lomma. Temat för manifestationerna är ”Ingen vindkraft på våra fiskeplatser”.

Regeringens beslut att skyndsamt tillåta etableringen av vindparkerna Kattegatt Syd och Galene i Kattegatt är ett sällsynt dåligt beslut fattat utan beredning och med politiska förtecken. Vindparkerna hade, med en riktigt och fungerande beredning och en annan lokalisering, kunnat uppföras utan skada för någon.

Beslutet innebär att det i framtiden inte kommer att kunna bedrivas något yrkesfiske i Kattegatt. Cirka 50 svenska småföretag – marina livsmedelsproducenter – berövas grunden för sin försörjning. Regeringens beslut anger ingenting om ersättning till det skadelidande yrkesfisket.

Samtidigt som man i politiken ofta talar om behovet av nationell självförsörjning har beslut alltså fattats som slår undan benen för den marina livsmedelsproduktionen i Halland. I Danmark och Norge planerar man för vindkraft så att fisket kan fortgå.

Av alla marina vindkraftsprojekt är det inte ett endaste vindkraftsföretag som inlett en dialog med svenskt fiske innan man valt plats för sina projekt. I närtid kommer en handfull vindkraftsprojekt i norra Västerhavet att tillståndsprövas. Om dessa erhåller tillstånd slås räk- och kräftfisket ut helt och hållet.

SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson: ”Vill samhället ha vindkraft så bygg vindkraft, men bygg inte marina vindkraftparker på svenskt fiskes bästa fiskeplatser, för då slår ni ihjäl basnäringen svenskt yrkesfiske och den svenska marina matproduktionen”.

Kontaktuppgifter: Peter Ronelöv Olsson, tfn 070-555 31 87

 Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer