Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-02-18

Realtidsstängning i Skagerrak/Nordsjön

Snabbstängning för yrkesfiske i Norsk ekonomisk zon till skydd för räka under minimistorlek.

Nedanstående område i Skagerrak/Nordsjön är stängt för fiske under perioden 2019-02-16 kl. 00:01 till 2019-03-02 kl. 23:59 till skydd för räka under minimistorlek enligt Norsk förordning 22 December 2004 sektion 47 3§

Havsområde
Havsområde Datum stängt Datum öppnat Stängt av Karta

Skagerrak/Nordsjön

20190216

20190303

Norge

Karta

 

 

 

 

 

Området förbinds av en linje mellan följande punkter:
  Latitud Longitud

Koordinat 1

57°28.00N

07°00.00E

Koordinat 2

57°35.00N

07°00.00E

Koordinat 3

57°34.00N

07°34.00E

Koordinat 4

57°40.00N

08°09.00E

Koordinat 5

57°34.00N

08°09.00E

Koordinat 6

57°27.00N

07°29.00E

Trots räkfiskeförbudet är det tillåtet att använda redskap med rist avsedd för att sortera ut räka under minimistorlek. Spaltavståndet i risten skall vara minst 10 mm.

Innan fiske i det stängda området påbörjas skall en rapport sändas till Fiskeridirektoratet via e-mail till [email protected] . Ämnesrad skall vara "RTC-stenging Skagerrak" och texten ska innehålla Fartygsnamn, Registreringsnummer, Radiosignal, typ av sorteringsrist och UTC-tid för fiskets start.

https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Stenging-og-aapning/Soer-for-62-N

 

Länk till nyheten:  https://www.havochvatten.se/5.39c0524f168eb1b9ae427895.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer