Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-02-15

Remiss: sprängning i vatten v918, sprängområde Sturkö Syd, Karlskrona

Om någon medlem har synpunkter som SFPO ska framföra, kontakta kansliet senast 28/2!

Remiss som pdf

Bilaga till remiss

 

Remiss

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) mottog den 8 februari 2019 en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken (1998:808). Anmälan avser sprängning i övningssyfte i Försvarsmaktens fasta sprängområde R63E Sturkö Syd AU-ruta vid ett tillfälle under vecka 18.

FIHM översänder underlaget (bilaga 1) för yttrande och önskar särskilt Länsstyrelsens synpunkter avseende följande:

1. Vald tidpunkt för sprängningen avseende naturmiljön.

2. Valt sprängområde avseende naturmiljön.

FIHM önskar remissvar senast den 7 mars 2019. Svaret kan skickas in via e-post till [email protected]

Vänligen märk svaret med Dnr FIHM2019-77.

I det fall inga synpunkter inkommit inom angivet datum kan FIHM ta beslut i ärendet.

Ida Mattsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

(
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer