Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-26

Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter.

Förslaget innebär att de nuvarande föreskrifterna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän omarbetas i sin
helhet och ersätts med en helt ny föreskrift (HVMFS). Förutom att förskriften fått en språklig och strukturell översyn innebär förslaget vissa materiella ändringar vad gäller exempelvis tjänstetecken, utbildning och ansökningsförfarandet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 
tisdagen den 21 november 2017.

Skicka svaret med e-post till [email protected]
i word-format. Ange ärendets diarienummer 3162-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Länk till remissen på haVs hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-10-25-remiss-gallande-nya-foreskrifter-om-fisketillsynsman.html

 

Insjöfiskarena har svarat följande:

Insjöfiskarena har givits möjlighet att ge synpunkter på remiss avseende fisketillsyn vilket vi tackar för.

Vi anser att förslaget till förändringar är väl genomarbetat i sakfrågan och har inga avvikande synpunkter bortsett från att Länsstyrelser i förslaget ges möjlighet att inskränka i befogenheten till beslag.

Beslagsmöjligheten är en verkansfull befogenhet som i samtliga fall bör tillgivas tillsynsmannen. Inskränkningar i detta arbetsinstrument bör inte kunna göras.

Med vänlig hälsning

Insjöfiskarena

Mats Ingemarsson

Ordförande
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer