Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-03-15

Remiss om stategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

SFPO-medlemmar som har synpunkter som ni vill att SFO ska framföra i sitt remissvar, kontakta kansliet!

 

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet.

 

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram ett förslag till en Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. Nu vill vi ha era synpunkter på förslaget.

 

Vår tanke med strategin är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet. Detta för att nå nationella och internationella mål, direktiv och konventioner med bäring på havsmiljö och biologisk mångfald.

 

Strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, inklusive Sveriges ekonomiska zon, alltså från Idefjorden och norska gränsen i norr till Kämpingebukten (Vellinge kommuns östra gräns) i söder. Strategin omfattar även strandmiljöer som vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen.

 

Strategin består av två delar:

  • Del 1 är en handlingsplan. Den ska ge vägledning om vilka marina miljöer och arter som är prioriterade i arbetet, vilka områden som behöver skyddas, i vilken ordning de behöver prioriteras och hur de ska följas upp och förvaltas. Där framgår också vilka andra åtgärder som behövs för att långsiktigt bevara marina miljöer och arter, samt säkerställa de ekosystemtjänster de producerar. Dessa åtgärder kan vara riktade både till länsstyrelserna, till andra statliga myndigheter, till kommunerna eller till andra aktörer, exempelvis fiskets organisationer.
  • Del 2 är ett bakgrundsdokument. Det beskriver under vilka förutsättningar som arbetet bedrivs, vilka marina bevarandevärden som har identifierats, var de finns, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka hoten mot dessa är. Här finns också en sammanfattning av genomförda inventeringar. Dessa ligger till grund för de analyser som har gjorts av förekomsten av naturvärden och hur väl dessa finns representerade i de skyddade områdena. Bakgrundsdokumentet ska också ge en ökad förståelse för förslagen till olika åtgärder i handlingsplanen och fungera som en kunskapssammanställning.? 

Dokumenten hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/atgarder-i-vattenmiljoer.html

 

Synpunkter på strategin vill vi ha senast den 30 april. Skicka in dessa till [email protected]. Ange Dnr 511-46429-2018.

 

Om ni har några frågor, kontakta

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer