Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2017-09-04

Remisser - medlemssynpunkter

SFPO får hela tiden remisser att besvara, eftersom fiskets synpunkter efterfrågas i olika frågor. Remisser som SFPO ska besvara inom den närmaste tiden listas nedan (först anges dölinje, därefter vem som skickat remissen och vad den handlar om) så att medlemmar som har synpunkter att lämna dem till kansliet.

 

8/9 – Lst Blekinge - förslag: Beslut om bilande av biotopskyddsområdet Malkvarn i Sölvesborgs kommun

 

15/9 – Transportstyrelsen - Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018

 

15/9 – Lst VG-län - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

 

18/9 - HydroGIS AB - Angående  planerade muddring samt förlängning av befintlig brygga inom fastigheten Strand GA:1 i Uddevalla kommun.

 

20/9 – Transportstyrelsen - Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt av före­skrifter om ändring i Transportstyrelsens före­skrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

 

22/9 – Lst Blekinge - Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

 

25/9 - Swedegas AB – Samråd enl. MB, ansökan om ändringstillstånd för projekt GO4LNG för att bunkra LNG vid kaj 519 samt utökning av bunkringsverksamhet till kajerna 520 och 521 samt ansökan om koncession enligt naturgasL.

 

20/11 – Näringsdep. - Remiss Promemoria Regelförenkling för sjöfarten

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer