Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-02-23

Remisser på gång som SFPO ska besvara

Här är en lista över remisser som är på gång och som SFPO kommer att besvara. Våra medlemmar är som vanligt välkomna att komma med input och synpunkter till dessa svar!

Remiss från regeringskansliet, Näringsdepartemetet: EU-kommissionens förslag på nytt direktiv för mottagning av avfall från fartyg, svar senast 28/2. LÄNK

 

Samråd från Svenska Kraftnät: Planerad stamnätsförbindelse mellan Sverige och Tysklamnd, svar senast 5/3. LÄNK

 

Samråd från Naturvårdserket: Inför generella beslut om skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl och vikaresäl, svar senast 12/3. LÄNK

 

Samråd från Jordbruksverket: Föreskrift SJVFS 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling, svar senast 14/3. LÄNK

 

Remiss från HaVRemiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018, svar senast 22/3. LÄNK

 

Samråd från Baltic Pipe Project: Ny gasledning genom Östersjön, svar senast 1/4. LÄNK

 

Remiss från regeringskansliet, Justitiedepartementet: En ny kustbevakningslag, svar senast 9/4. LÄNK

 

Samråd från HaV: Inledande bedömning 2018 Genomförande av Havsmiljöförordningen, svar senast 13/4. LÄNK

 

Samråd från HaV: Förslag om havsplaner, svar senast 15/8. LÄNK

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer