Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-11-28

Sälar, från hotade till hotande

Fiskebeståndet i Östersjön har minskat dramatiskt och av denna anledning har vi bara ett fåtal yrkesfiskare kvar i Blekinge och Skåne. Den stora mängd sälar är en av anledningarna till det dåliga fisket.

Inte sällan får fiskaren sina nät förstörda av sälen och ofta är det mest torskhuvuden kvar i nätet, när sälen varit framme.

I början av 1900-talet fanns cirka 100 000 gråsälar i Östersjön. Intensiv jag och miljögifter ledde till en drastisk minskning av beståndet. På 1980-talet fanns bara ett par tusen sälar kvar i hela Östersjön och det befarades att sälen skulle försvinna. Men jaktförbud och minskade utsläpp har le

tt till en lika drastisk återhämtning som den tidigare reduceringen. I Östersjön finns idag sammanlagt över 70 000 sälar, gråsäl och vikare. Enbart antalet gråsälar är cirka 50 000 och ökar med 3 500 individer varje år och mest i södra Östersjön. Sedan 2010 har gråsälpopulationen ökat två till tre gånger där. I Bottenviken finns 20 000 vikare. Ett historiskt stort antal, cirka 25 000 finns nu i Västerhavet, en liten population knubbsäl finns också i Kalmarsund. säger Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare vi SLU.

Sälarna är alltså alldeles för många och skapar stora problem. Men istället för att agera för en lösning verkar ansvariga politiker tvärtom anse att sälstammen ohämmat ska fortsätta att växa. Inga politiker verkar ta problemen på allvar. Kanske för att idag är yrkesfiskarna en liten och politiskt ointressant grupp.

2013 fann Naturvårdsverket att en allmän licensjakt kunde motiverad i Östersjön. Den skulle kunna fungera som licensjakten på varg gör idag. Det betyder att ett visst antal sälar får skjutas i ett visst område varje år. Resultatet av Naturvårdsverkets positiva bedömning om licensjakt på säl, har inte utmynnat i någon reducering. Och frågan bereds fortfarande hos näringsdepartementet och nu finns ingen regering som kan fatta beslut.

Sedan år 2000 har fiskare som får sin fångst, eller redskap förstörda, av säl kunnat ansöka om skyddsjakt hos Naturvårdsverket. I år fick 680 gråsälar skjutas. Men det är långt ifrån tillräckligt. För att behålla beståndet av gråsäl på dagens nivå, skulle det behöva skjutas 2500 till 3000 sälar varje år. Ett förslag om utökad skyddsjakten är ute på remiss. Det handlar om att även tillåta skyddsjakt i den ekonomiska zonen längre ut i Östersjön som egentligen inte är svenskt territorium. Samarbete i sälfrågan finns med Finland och baltstaterna.

Till exempel anser Jägarförbunden att sälen bör förvaltas på samma sätt som andra viltarter typ vargen. Men idag förvaltas sälen inte alls. Stammen får växa i storlek oavsett om det finns tillräckligt med föda eller inte. Ett annat allvarligt problem med sälen är skadliga nematoder (en typ av rundmask) som blir könsmogna i sälens mage. De kommer ut i vattnet med avföringen. Sådana larver hittas i fisk. Och om människan äter otillräckligt behandlad fisk med mask, kan det leda till sjukdomar. Dessutom ser maskangripen fisk mycket oaptitlig ut. Allt som allt talar mycket för att förslag om utökad jakt på säl har mycket för sig.

Alf Ronnby, Sölvesborg

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer