Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-07-06

Samråd om förläggning av sjökablar i Göteborgs södra skärgård

Samråd om ombyggnad och förstärkning av

lokalnätet i Göteborgs södra skärgård, Västra

Götalands län

Ellevio planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet inför ombyggnation

och förstärkning av 10 kV-nätet i Göteborgs södra skärgård, Västra Götalands län

Bakgrund

Elnätet i södra skärgården är gammalt i behov av att moderniseras. Kablar behöver

bytas ut och nya kablar behöver anläggas för att förstärka nätet. Arbetet omfattar

sjökabel från fastlandet vid Billdal och ut mot öarna Köpstadsö, Asperö, Brännö,

Galterö, Stora Känsö, Vargö, Styrsö, Donsö, Sjumansholmen, Kårholmen och

Vrångö.

Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet genomförs nu avgränsningsamråd

med en bred samrådskrets. Samrådskretsen innefattar länsstyrelse, kommun,

enskilda som antagits bli särskilt berörda, övriga statliga myndigheter, den

allmänhet och de organisationer som antagits bli berörda. Samrådet är en viktig del

i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta kunskap samt ge berörda

parter möjligheter att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och information

under samrådet kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande

av en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

Komplett samrådsunderlag med mer information hittar ni på ellevio.se/samrad.

Frågor eller synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 31:e augusti 2018 till e-post

[email protected] eller adress: Nektab, att: Sofia Feltbäck, Flöjelbergsgatan

20C, 431 37 Mölndal. Har ni även frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat

med post är ni välkomna att kontakta Sofia Feltbäck på tel. 010-138 06 62 eller på

nämnd e-post.

Med vänliga hälsningar

Sofia Feltbäck, för Ellevio
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer