Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-10-21

Samrådssynpunkter i anledning av Sjöfartsverkets kommande ansökan om tillstånd enl. 11 kap. MB avseende säkerhetshöjande åtgärder i allmän farled 110 Kosterfjorden - Strömstad

 

Till Sjöfartsverket:

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Sjöfartsverket för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd.

De föreslagna åtgärderna består i breddning av farleden genom sprängning och muddring av grundet Bulthålan med efterföljande utläggning av sprängsten samt förbättrad utmärkning av farleden genom anläggning av två nya fyrar.

SFPO har tagit del av det utsända samrådsunderlaget och har med ett undantag (angivet nedan) inget att erinra emot förslaget.

Vad vi erinrar emot är intentionen att de sprängstensmassor (grova block), som uppstår vid bortsprängningen av grundet, ska jämnas ut på bottnen i anslutning till där sprängningen sker. SFPO anser att dessa sprängstensmassor ska omhändertas och placeras på land. Det enda som anges som argument häremot i samrådsunderlaget är angivandet av en bedömning – att det inte bedöms som lämpligt att ta upp dessa på land.

SFPO anser således att sprängstensmassorna ska placeras på land och inte i anslutning till där sprängningen sker (i övrigt har vi inget att erinra emot).

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer