Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-10-11

Seminarium 6 dec - Sjömat för framtiden

Senaste nytt från Maritima klustret i Västsv

 

Datum: 6 december, 2019
Tid: 09.00 - 15.00
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

 

 

Sjömat för framtiden

– värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor

Den 6 december bjuder vi in till en spännande dag där du får vara med och stärka den marina livsmedels­industrin och ge nya insikter kring värden i yrkesfisket. Dagen är ett tillfälle för dig som jobbar med marina livsmedel, turism och regional utveckling att möta Sweden Food Arena, Vinnova och AgriFood Economics Centre.

Först presenterar Sweden Food Arena sin verksamhet, en viktig del av regeringens livsmedelsstrategi. På eftermiddagen bjuder Sweden Food Arena tillsammans med Vinnova in till en workshop om möjligheter och utmaningar för framtidens sjömat. De vill gärna träffa företag och forskare för att få input till sitt kommande innovations- och forskningsprogram. Programmet ska vara behovsdrivet och behoven måste formuleras av er som har god insyn i livsmedelssektorns utmaningar.

På förmiddagen får vi också diskutera den färska rapporten Värden i svenskt yrkesfiske. Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Även det kustnära fisket i Bohuslän kommer att lyftas fram.

Det här är en dag för dialog. Vi hoppas att du vill vara med och ge inspel till viktiga processer som är på gång inom framtidens sjömat. För att det ska kunna hända är just du en viktig deltagare!

Dagen arrangeras av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna och Maritima klustret i Västsverige.

Välkommen!

Preliminärt program

09.00 – 09.30 Registrering och fika

Block I
09.30 – 09.40 Inledning
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsreionen
Magnus Nordgren, samordnare, Landsbygdsnätverket
Krister Olsson, koordinator, Fiskekommunerna

09.40 – 10.10 Innovation och forskning för en livsmedelssektor i världsklass
Presentation av Sweden Food Arena - en nationell arena där företagen samverkar kring forskning och innovation för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.
Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

10.10 – 10.45 Presentation av rapporten "Värden i svenskt yrkesfiske"
Det samhällsekonomiska värdet av yrkesfiske är mer omfattande än enbart företagsekonomiska vinster. Det innehåller även andra värden som levande kustsamhällen, turism och attraktiva boendemiljöer.
Staffan Waldo, AgriFood Economics Centre

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.20 Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän – en intervjustudie
En intervjustudie som vill sprida kunskap om kustfiskets betydelse för Bohuskusten. De intervjuade lyfter fram frågor och förslag som gynnar kustfiskets utvecklingsmöjligheter.
Ulla Olsson, utredare, Fiskekommunerna

11.20 – 11.50 Diskussion och dialog kring rapporten "Värden i svenskt yrkesfiske"

11.50 – 12.00 Summering av förmiddagen

12.00 – 13.00 Lunch

Block II
13.00 – 14.30 Workshop - möjligheter och utmaningar för framtidens sjömat
Under eftermiddagen har vi en workshop med Vinnova och Sweden Food Arena för att diskutera möjligheter och utmaningar och vad vi vill uppnå med att utveckla framtidens sjömat. Resultatet av diskussionen blir ett bidrag till den gemensamma innovations- och forskningsagendan som Sweden Food Arena håller på att ta fram för livsmedelssektorn.

"Mission” – en ny metod att möta de globala utmaningarna
Joanna Franzén, Handläggare Innovationsledning, Vinnova

Vilken innovation och forskning efterfrågas av företagen för att utveckla framtidens sjömat och fiskenäring?
Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Joanna Franzén, Vinnova

14.30 – 15.00 Mingel och fika

 

 

ANMÄLAN BLOCK I, kl 09.00 -13.00

 

Sista anmälningsdag 20 november

 

ANMÄLAN BLOCK II, kl 13.00 -15.00

 

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 20 november

 

 

 

Kort om rapporten Värden i svenskt yrkesfiske

Målet med studien är att identifiera och diskutera värden som yrkesfisket bidrar med till samhället. I dessa värden ingår både sådana som handlas på marknaden för fisk och skaldjur, och värden som yrkesfisket bidrar med som inte handlas på någon marknad. Det samhällsekonomiska värdet av yrkesfiske är mer omfattande än enbart företagsekonomiska vinster då det även innehåller andra värden som yrkesfisket bidrar med till samhället som levande kustsamhällen, turism och attraktiva boendemiljöer. Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av alla de värden som finns i yrkesfisket, utan lyfter ett antal värden som kunnat identifieras och placerar in dessa i en nationalekonomisk begreppsram. I de fall det finns forskningsresultat som visar på storleken av dessa värden diskuteras dessa. Resultaten visar att det finns ett antal olika värden i svenskt yrkesfiske, vilka kan komma att påverkas om fiskeriförvaltningen förändras. Olika policyåtgärder kommer att ha olika effekt på producenternas vinster, konsumenternas värde av fisk och skaldjur, turism, och yrkesfiskets påverkan på miljön. Resultatet kan användas i policysammanhang som underlag för en strukturerad analys av vilka värden som påverkas vid olika förvaltningsåtgärder.

Läs rapporten >>

 

Kort om Sweden Food Arena

Företag och branschorganisationer inom livsmedelskedjan samlas nu inom Sweden Food Arena. En nationell arena där företagen samverkar kring forskning och innovation för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges tredje största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag och etablerar en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapas förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030.

Läs mer om Sweden Food Arena>>

 

 

 

Dagen arrangeras av:

 

 

 

 

 

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på den maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser.

 

 

 

 

Samverkanspartners

 

 

maritimaklustret.se

 

 

Klicka här för att avregistrera din adress | Tipsa en vän!|
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer