Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-09-08

SFPO anordnade konferens om framtidens räkfiske

SFPO anordnade konferens om framtidens räkfiske

Fredagen den 7 september samlade SFPO ett 50-tal räkfiskare, forskare och förvaltare till en konferens om framtidens räkfiske på Smögen. Konferensen började på Fiskarföreningen Norden. Konferensen präglades av många intressanta föredrag och diskussioner.

Bild 1 – Peter Ronelöv Olsson förklarar konferensen öppnad. Bild 2 – Sonny Front, mångårig tidigare ordförande i räkkommittén, besökte även han konferensen. 

Bild 3 – Sixten Söderberg från FF Norden delgav konferensen sin syn på nödvändigheten av en samsyn mellan fiskare, redskapsutvecklare, forskare och förvaltningen.

Inledningsvis talade Mikaela Bergenius från SLU Aqua om beståndssituationen för räka. Bart Adriaenssens som jobbar med Västerhavsfrågor på HaV informerade konferensdeltagarna om vad man kommit överens om vid förhandlingarna mellan EU och Norge i Göteborg dagarna innan konferensen. Främst handlar det om en överenskommelsen v.g. RTC, se avtalet. Konferensen fortsatte sedan på Hotell Vann.

Bild 4 – Konferensen samlad på Vann.

Robert Misund och Snorri Palmasson från norska fiskeridirektoratet talade de bl.a. om förvaltningen nu och i framtiden samt tekniska regler. Om samma ämne i ett EU-perspektiv talade även Bent Pallisgaard Christensen från danska Udenrigsministeriet .  

Bild 5 - Robert och Snorri ser glada ut i SFPO-kepsar. Bild 6 – Bent Pallisgaard Christensen.

Peter Ronelöv Olsson, som ledde konferensen, talade därefter om selektion tillsammans med företrädare för norska Havsforskningsinstitutet och Öyvind Johansen. Hans Nilsson från SLU Aqua informerade konferensen om LIT-projektet. Även MSC deltog och Kari Stange berättade hur deras verksamhet bedrivs. Avslutningsvis diskuterades framtidens räkfiske, vilket också var konferensen huvudsyfte!

SFPO tackar alla deltagare för en lyckad konferens!
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer