Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2017-11-06

SFPO bjuder in till öppet medlemsmöte den 3 november kl 10.00

Tack för ett bra medlemsmöte!

 

I fredags höll vi medlemsmöte i Fiskets Hus om Havs- och vattenmyndighetens förslag ”Remiss om anpassningar inför 2018 vad gäller regelverket kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske”.

 

Mötet var välbesökt och många synpunkter på förslagen framkom. Med på mötet var även Patrik Persson och Quamer Chaudry från Havs- och vattenmyndigheten som berättade mer om tankarna med förslagen.

 

Medlemmar som inte hade möjlighet att delta och som vill bidra med synpunkter på remissen är välkomna att höra av sig. Medlemmarnas synpunkter kommer som vanligt utgöra grunden för SFPO:s remissvar.

 

Remissvaret ska skickas till HaV senast den 20/11

 

Remissen hittar du här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2017-10-20-hav-foreslar-anpassningar-av-regelverk-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html

 

Stort tack till alla deltagande på mötet!! 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer