Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-02-18

SFPO i skrivelse till HaV angående trollingfiske efter lax och sporfiske torsk

Angående trollingfiske efter lax, laxfiskeregleringen och fritidsfiske efter torsk
 

Trollingfiske efter lax är en vanlig ”sportfiskemetod”. Fångsterna är stora, men hur stora vet ingen. Här finns således ett kunskapsbehov. Anledningen till citationstecknen är att man på goda grunder kan undra om fisket inte är kommersiellt. Utifrån tillförlitliga uppgifter från yrkesfiskare längs Östersjökusten och en snabbsökning om laxtrollingfisket på Internet framträder en bild av ett stort och oreglerat fiske. Enligt de uppgifter vi nås av förekommer en icke ringa och mer eller mindre öppen svartförsäljning av lax. Filetering till havs sker för att omöjliggöra identifiering av om laxen är odlad eller ej. Sammantaget leder det oss till slutsatsen att trollingfisket efter lax måste regleras och kontrolleras - på samma sätt som yrkesfisket är reglerat och kontrollerat - så att beståndet inte lider permanent skada.

Samtidigt som situationen för yrkesfiskarna längs Östersjöns kust är i det närmaste hopplös tvingas de åse detta oreglerade trollingfiske efter lax. SFPO kan inte anse annat än att den ensidigt nationella diskriminerande regleringen som förbjuder yrkesfiske efter lax i södra Östersjön, som är tillåtet i andra medlemsstater, omedelbart bör upphävas. Detta hade varit synnerligen positivt i den situation som för närvarande råder med avseende på torsk.

För övrig, vad gäller torsk, anser SFPO att Havs- och vattenmyndigheten omgående bör förbjuda allt fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektionerna 22-26, jfr artikel 7.4 i förordning 2019/1838. Anledningen härtill är givetvis den synnerligt allvarliga situation som för närvarande råder i Östersjön.

Således önskar SFPO att Havs- och vattenmyndigheten:

● reglerar och kontrollerar trollingfisket efter lax

● upphäver den diskriminerande särbehandlingen av svenska yrkesfiskare vad gäller lax i södra Östersjön 

● förbjuder fritidsfiske efter torsk i ICES-delesektionerna 22-26

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                                                   Fredrik Lindberg

Ordförande                                                                      Ombudsman

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer