Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-07-08

SFPO lanserar mall för lådetiketter!

Hämta LÅDETIKETTERNA HÄR

Inom näringen har det sedan länge pågått diskussioner om behovet av bättre lådetiketter, utan att något egentligen har hänt. Behovet av en bättre märkning på lådor är stort och erfarenhetsmässigt finns pengar att tjäna på en bättre märkning. SFPO lanserar därför nu en mall för lådetiketter. Det är SFPO:s förhoppning att medlemmarna väljer att använda våra etikettmallar.

GFA tillhandahåller relevant information om de uppgifter som behöver lämnas.[1] Alla dessa uppgifter behöver dock inte stå på lådetiketten, som inte omfattas av några formella krav. Icke desto mindre är det viktigt att etiketterna är så informativa och säljande som möjligt.

Mallarna är gjorda i PowerPoint och det är därför enkelt att ändra så att mallen motsvarar det som finns i lådan (hjälp om PowerPoint finns på nätet)[2]. SFPO har framtagit tre mallar, en som kan användas för fisk, en annan för havskräfta och en tredje för räka. I nuläget är havskräfta och räka MSC-certifierade och därför finns MSC-loggan på dessa etiketter. Givetvis måste du vara ansluten till MSC för att få använda loggan och om du inte är ansluten måste du ta bort loggan.

Samtliga mallar är självklart möjliga att ändra, mallen för torsk kan med fördel användas för fisk och mallarna för havskräfta och räka går att använda mer eller mindre direkt, se vidare i manualen. Om ytterligare information ska stå på etiketten är det enkelt möjligt att lägga till den.

Eftersom inte alla har etiketter av rätt snitt och skrivare ombord har SFPO möjliggjort beställning av etiketter hos Boab tryckeri AB[3] (givetvis går det lika att beställa etiketter av annat tryckeri, men det är viktigt att de är av rätt snitt så att de går bort i tvätten). 

SFPO hoppas att ni väljer att använda våra mallar, som är ett första steg för att få bättre lådetiketter.

 

MANUAL FÖR IFYLLNAD AV MALLARNA

1 Fisk

Anpassa etiketten före tryck:

Fyll i distriktsbeteckning, båtens namn och hemmahamn.

Fyll i art (svenska, latin och kod). Fyll i storlek och kvalitetsklass, eller ange detta efteråt för hand.

Ange hel eller rensad och kontrollera/ändra fångstzon, redskap och ange kontaktuppgifter.

Slutligen ange vikt och fångstdatum när etiketten sätts på lådan.

 

2 Havskräfta

Anpassa etiketten före tryck:

Fyll i distriktsbeteckning, båtens namn och hemmahamn.

VIKTIGT!!! MSC-loggan får ENDAST användas av fiskare anslutna till certifieringen, certifikatsnr för MSC är F1506161412.

Ange klass (antal/kilo): 1-5 (XXL) / 6 – 10 (XL) / 11 – 15 (mellan) / 16 – 20 (mindre).

Kontrollera fångstzon, fångstredskap och ange kontaktuppgifter.

Slutligen ange vikt och fångstdatum när etiketten sätts på lådan.

 

3 Räka

Anpassa etiketten före tryck:

Fyll i distriktsbeteckning, båtens namn och hemmahamn.

VIKTIGT!!! MSC-loggan får ENDAST användas av fiskare anslutna till certifieringen, certifikatsnr för MSC är F-DNV-187264.

Ange kokt eller rå samt klass och kontrollera fångstzon och ange kontaktuppgifter.

Ange korrekt information (båtens anläggningsnr/id) i SE-märkningen (ovalen).

Fyll i vikt 15 kg alternativt fyll i vikt och fångstdatum när etiketten sätts på lådan.

 


[1] Se http://www.gfa.se/sparbart-fran-bat-till-tallrik/

[2] Se t.ex. https://support.office.com/sv-se/article/basuppgifter-f%C3%B6r-att-skapa-en-presentation-i-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36

[3] http://www.boabtryckeri.se/ (Tala med Pia!)
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer