Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-08-23

SFPO:s ansökan stod sig i Förvaltningsrätten i Göteborg

I november 2017 ansökte SFPO till Länsstyrelsen Västra Götaland om skyddsjakt efter skarv. I december 2017 ansökte även Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna om skyddsjakt efter skarv. Utifrån dessa ansökningar beslutade Länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt på högst 2 000 storskarvar i havet inom Västra Götalands län t.o.m. den 30 november 2020.

Två ornitologiska föreningar (Bohusläns ornitologiska förening och Göteborgs ornitologiska förening) överklagade länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten har nu prövat och avgjort överklagandena. Domstolen kom fram till att länsstyrelsens beslut om skyddsjakt var riktigt. SFPO:s ansökan om skyddsjakt stod sig alltså i rätten.

 

/SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer