Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-06-25

SFPO:s ordinarie föreningsstämma

SFPO avhöll sin ordinarie föreningsstämma den 14 juni. Vid stämman närvarade medlemmar och ett antal inbjudna gäster. Efter ordföranden Peter Ronelöv Olssons inledningsanförande valde stämman att låta sig ledas av Roger Skymne, som fullgjorde ordförandeuppgiften mycket väl.

Efter att stämman konstaterat att den sammankallats på korrekt sätt genomgicks styrelsens redovisningshandlingar och resultat- och balansräkningarna fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och därmed var den första formella delen av stämman avklarad.

Kristina Yngwe (C), ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott talade härefter till stämman under rubriken ”Aktuellt i fiskeripolitiken” och som alltid var det mycket som är aktuellt. Anförandet var mycket uppskattat och många log igenkännande när hon talade om problemet med tjänstemän vid myndigheter som har egna agendor.

Härefter fortsatta den formella delen av stämman. En ny styrelse valdes, densamma är nu som följer: ordförande Peter Ronelöv Olsson, vice ordförande Tore Johnsson och ledamöterna Andreas Ganefjord, Peter Hagberg, Sterner Lundgren, Kristian Nilsson, Lars-Johan Olsson, Lars Johansson, Mats Johansson, Curt Larsson och Teija Aho. Samtliga förutom Teija Aho var omval och ett tack till de två som nu har lämnat styrelsearbetet: Benny Karlsson och Stefan Westerberg.

Vad gäller SFPO:s kommittéer omvaldes samtliga förutom vad gäller Räkkommittén. Det innebär att ordförande/vice ordförande i kommittéerna är som följer: Östersjön – Tore Johnsson/Teija Aho, passiva redskap, Västerhavet – Curt Larsson och Martin Zackrisson och Fisk och kräfta – Sterner Lundgren och Peter Ronelöv Olsson.

Platsen som ordförande i Räkkommittén är vakant och kommitténs nyvalde vice ordförande är Nicklas Hallberg.

En nygammal valberedning valdes – Roger Skymne (ordförande/sammankallande), Rune Wikström och nyval av Bo Landén.

Revisorerna omvaldes och beslut fattades om nya moderniserade stadgar, finns att läsa på annan plats på hemsidan. I fråga om avgifter sänktes minimiavgiften från 2 000 kr till 500 kr.

Har du som medlem frågor om stämman så kontakta kansliet.

Vi önskar alla läsare en trevlig sommar!
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer