Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-12-19

SFPO synpunkter i anledning av samråd gällande ny sträckning till sjöss för elförbindelsen Hansa Power Bridge

SFPO har lämnat nedan synpunkter till Svneka Kraftnät (Dnr 2017/2402) ang elförbindelsen Hansa Power Bridge


 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket.

Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerad sak.

SFPO vidhåller samtliga uppfattningar som framförts till er tidigare i denna sak.

SFPO vill peka på det prekära läget för Östersjötorsken och anmodar Svenska kraftnät att ta vederbörlig hänsyn i detta avseende under projektets genomförande.
 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
 

 


 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer