Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-03-05

SFPO synpunkter stamnätsförbindelse till Tyskland

Synpunkter i anledning av samråd angående planerad stamnätsförbindelse mellan Sverige och Tyskland (Hansa PowerBridge), dnr 2017/2395

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat samråd och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

SFPO fokuserar uteslutande på Östersjön, vi har med andra ord inga synpunkter över huvud taget vad avser landdragningen.

Vi ser i samrådsunderlaget att diametern på sjökabeln är som en vanlig penna (ytterdiameter om 115-135 mm) och att två sådana kablar tillsammans med en mindre optpfiberkabel kommer att buntas samman – detta innebär såvitt kan förstås att diametern är i häradet av 30 cm.

Vi noterar att ni avser placera sjökabeln direkt på bottnen på större vattendjup och att sjökabeln i övrigt i möjligaste mån ska spolas ned ca 1,5 meter under havsbottnen alternativt täckas med stenmassor.

SFPO vill uppmana projektet att nogsamt kartlägga samtliga de områden där bottentrålning sker (i förhållande till dragningen), oberoende av vilken nations fiskare som bedriver fiske där, och att i dessa områden säkerställa att sjökabeln placeras på ett sådant sätt (nedspolad) att den inte riskerar att förstöras i samband med fiske varigenom samtidigt säkerställs att sjökabeln på intet sätt kan utgöra en fara eller ett hinder vid fiske med bottentrål.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer