Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-13

SFPO uppmanar Sjöfartsverket att tillse att beredskapen på helikopterbasen i Visby säkerställs

Angående helikopterbasen i Visby

 

Sveriges Fiskares producentorganisation ek. för. (SFPO) organiserar lejondelen av det svenska yrkesfisket och våra medlemmar står för ca 80 % av fångstvärdet från det demersala fisket (fisk och skaldjur). SFPO har ca 300 medlemsfartyg.

SFPO har med bestörtning följt nyheterna kring helikopterbasen i Visby.

Vi har förstått att det sedan den 5 december inte finns någon beredskap på helikopterbasen. Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och besättningar är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser, att lokalisera och undsätta nödställda människor till sjöss och även över land. Såvitt vi har förstått är anledningen till nuvarande situation att man vill säkerställa flygsäkerheten. Vi finner detta mycket märkligt. Sjöfartsverkets helikopterbas på Visby har en livsviktig funktion att fylla. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor anger i 4:3 följande: 

”Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.”

För yrkesfiskare och andra verksamma till sjöss är det av enorm betydelse att detta fungerar. Många av våra medlemmar är trålfiskare, vilket anses vara ett av världens farligaste arbeten. Det torde vara en grundläggande uppgift för staten att tillse att det fungerar också i verkligheten. Därför anser SFPO att rådande situation är fullständigt oacceptabel. SFPO vill härmed därför uppmana Sjöfartsverket att tillse att beredskapen på helikopterbasen i Visby säkerställs.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer