Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-04-18

SFPO yttrande: Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för vissa kontroller

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. SFPO vill framföra följande synpunkter med fokus på vad som sägs om offentlig kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter.

Mot bakgrund av att kretsen av subjekt som omfattas av föreskriften i denna del i princip är begränsad till tre aktörer uppmanar SFPO Jordbruksverket att säkerställa att ett forum för dialog och diskussioner i denna del tillskapas så att eventuella problem kan förekommas redan i ett tidigt stadium.

I föreslagen lydelse av 1:8 synes ordet ”för” saknas.

I övrigt har SFPO inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer