Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2018-04-18

SFPO yttrande: Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter i Östersjöområdet

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. SFPO vill framföra följande synpunkter:

Det remitterade förslaget innebär att det ska göras en ändring i bilagan till Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter från Östersjöområdet så att det anges att sill/strömming får tas upp från ICES statistiska delsektioner 23 – 27 och att sill/strömming från delsektion 28.2 får saluföras som livsmedel om fisken är högst 21 cm. SFPO vitsordar förslaget.

SFPO noterar att det i remissen anges (s. 8 sista st.) att ”(d)et finns även de som inte har fiskelicens, t.ex. byalag och fiskeföreningar, som fångar och säljer mindre volymer”. SFPO vill här påtala att den som fiskar utan fiskelicens INTE får lov att försälja fångst från fiske i havet. Försäljningsförbudet är straffsanktionerat genom bestämmelser i fiskelagen. SFPO förutsätter att Livsmedelsverket vidtar åtgärder i anledning av sin vetskap om att det finns de som fiskar utan fiskelicens och försäljer fångsten.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer