Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2020-01-27

SFPO yttrande ang ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

Yttrande i anledning av remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

HaV dnr 4534-19 
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerad remiss som gäller införande av bestämmelser om Seltra-trålens utformning vid fiske i Skagerrak och bestämmelser om den bakre delen av kräftristtrålen på trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt i syfte att öka selektionen.

SFPO delar den uttryckta inledande uppfattningen att det finns ett behov av att införa åtgärder i syfte att minska fiskeridödligheten för torsk i Kattegatt och Skagerrak. Ministerrådet har redan beslutat om en ökning av selektiveten i Seltra-trål i Kattegatt på samma sätt som föreslås i denna remiss för Skagerrak.

Det är ett principiellt problem när Sverige inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken väljer att gå före med åtgärder som inte gillats av andra medlemsstater i beredning, då detta åsidosätter principen om lika konkurrensförutsättningar. Möjligheten att införa striktare regler finns dock inom ramen för regelverket. Detta är relevant även i andra sammanhang, exempelvis med avseende på näringens önskemål om en minsta maskstorlek i räkfisket om 45 mm, till skillnad från stipulerade 35 mm, där myndigheten valde att inte reglera trots att argumenten för en sådan ändring är mycket starka.

SFPO anser att i den rådande situationen för torskbestånd, med den rika förekomsten av småtorsk, att vi tar vara på och är rädda om resursen.

SLU:s analyser anges visa att selektiviteten för torsk är högst i Seltra 300, signifikant högre än i Seltra 270.

Den föreslagna ändringen i 3 kap. 12 f § vitsordas av SFPO.

SLU:s analyser visar att storleksselektiviteten för framför allt plattfisk är begränsad i den nuvarande reglerade maskan i ristförsedda kräfttrålar (70 mm fyrkantsmaska) och att ett lyft bestående av en kombination av diagonal- och fyrkantsmaska kan förbättra utsorteringen av både platt- och rundfiskarter.

SFPO har inget att invända emot förslaget i remissen. SFPO anser dock att det måste ändras i bilaga 11 i FIFS 2004:36 på så sätt att i meningen ” I den övre panelen ska placeras ett tre meter långt sorteringsfönster som slutar högst tre meter från bakre ändan av selekteringssektionen” ändras så att den i stället lyder ”I den övre panelen ska placeras ett tre meter långt sorteringsfönster som slutar högst fyra meter från bakre ändan av selekteringssektionen.” Ändringen kursiverad här och detta kan inte ha någon negativ selektionseffekt. 

Övergångsbestämmelser behövs om minst sex månader för att säkerställa tid för omställning och inköp av redskap.

Med avseende på borttagandet av bestämmelser i anledning av den nya tekniska förordningen (EU) 2019/1241 såsom föreslås anser SFPO att det är viktigt att myndigheten på ett tydligt och lättfattligt sätt informerar om vad som gäller.

Med avseende på som sägs i konsekvensutredningen under p. 2 om att Sverige ska minska sitt fiske efter havskräfta och om kameraövervakning ställer vi oss synnerligen skeptiska och negativa till formuleringarna.

Göteborg den 27 januari 2020

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                     Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer