Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-03-18

SFPo yttrande i Samråd om områdesutvecklingsplan för den tyska delen av Nordsjön och Östersjön – Utkast till områdesutvecklingsplan 2019 och utkast till miljörapport (miljökonsekvensbeskrivning)

Angående: Samråd om områdesutvecklingsplan för den tyska delen av Nordsjön och Östersjön – Utkast till områdesutvecklingsplan 2019 och utkast till miljörapport (miljökonsekvensbeskrivning) (NV-06083)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd.

Det översända förslaget till områdesutvecklingsplan ska gälla 2026 till åtminstone 2030.

Samrådsmaterialet är synnerligen omfattande. SFPO vill framföra några generella kommentarer i anledning av förfarandet.

SFPO är av uppfattningen att samtliga vattenområden varpå yrkesfiske bedrivs ska beaktas särskilt, detta är något som är särskilt viktigt i ljuset av den ytterst problematiska situation som för närvarande råder med avseende på torsk i östra Östersjön. Yrkesfiske är en basnäring som är totalt beroende av de fiskeplatser varpå fiske sker. Dessa områden bör ej komma ifråga för annan verksamhet, med mindre att fisket kan fortgå utan negativ påverkan. I varje enskilt fall framöver som svenskt fiske kan komma att beröras av ett realiserande av det som planeras önskar vi erhålla information i samrådsform i god tid.

 

Med vänlig hälsning

SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer