Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-02-12

SFPO yttrande till Trafikverket om ändrade öppettider Falsterbokanalen

Yttrande i anledning av förslag gällande ändrade öppettider för bro över Falsterbokanalen

Diarienummer TRV 2019/132704

Vi tackar Trafikverket för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerat förslag.

SFPO har tidigare, i augusti 2019, tillskrivit er med önskemål om ytterligare tider för broöppningar mot bakgrund av ett behov därav.

Nu remitterat förslag innebär färre öppettider för sjötrafiken årligen under perioden den 15 april – den 30 september, vilket innebär en försämring för båtar som inte klara den segelfria höjden om 3,9 m. Det remitterade förslaget innebär också en utökning från två till fyra tillfällen/dygn, av antalet öppettider årligen under perioden den 1 oktober – den 14 april, vilket ökar tillgängligheten till kanalen för sjötrafiken.

SFPO har medlemmar som önskar ytterligare tider för broöppningar och anser därför att utökningen under perioden den 1 oktober – den 14 april är något positivt, utifrån samma grund kan SFPO däremot inte anse det vara bra med mindre öppettider för sjötrafiken under perioden 15 april – 30 september.

 

Göteborg 11 februari 2020
 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                                Fredrik Lindberg

Ordförande                                                Ombudsman

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer