Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-03-15

Skatteverkets svar på föreningens frågor

För en tid sedan ställde SFPO ett antal frågor till Skatteverket med koppling till det publicerade ställningstagandet om mervärdesskatt för fartyg som går på öppna havet (dnr 202 482304-17/111). Frågorna har nu besvarats av Skatteverkets rättsavdelning för momsfrågor och intresserade medlemmar (eller deras revisorer) kan höra av sig till kansliet.

 

Frågorna var:

1. Vad är definitionen på fartyg som används för kustfiske?

2. Är alla undantag (utom proviant) tillämpliga för kustfartyg?

3. Kan vi utgå från att exemplen (4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2) tillämpliga för kustfartyg och inte bara till "ledning"?

4. Är undantagen s.k. kvalificerade undantag?

5. Kan lådor och is anses ingå i 4.3.2?

6. Leverantören ska på faktura ange varför medvärdesskatt inte påföres. Vad är korrekt uttryck? Internationellt? Inhemskt?

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer