Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-12-09

Stockholms Län: Nya fredade områden kan komma redan till våren

Ett stort antal nya områden i Stockholms län kan blir fredade från fiske under våren enligt ett förslag från länsstyrelsen i Stockholm. Det är dock oklart när reglerna kan träda i kraft.

Ett 30-tal vikar från Grisslehamn i norr till Nynäshamn i söder kan få fiskeförbud under våren. 

– Jag kommer att lämna in förslaget till Havs- och vattenmyndigheten om några veckor, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Initiativet till att freda vikarna kommer i de flesta fall från fiskerättsägarna själva

– Jag har fått en hel hög med propåer under senaste åren från fiskerättsägare som är bekymrade över utvecklingen av fiskbestånden

Undersökningar visar att antalet gäddor minskat kraftigt i Stockholms skärgård. Fiskeförbuden kan lokalt komma att ge stora effekter på antalet bestånden.

– Om man rakt av jämför fredningsområden med referensområden så visar våra undersökningar att man får man dubbelt så mycket gädda i fredningsområdena. Men effekterna är väldigt begränsade i utbredning. När vi upprepat fisket i vikarna har merparten av de märkta fiskarna vi tar upp i princip fångats på samma kvadratmeter. 

Henrik C Andersson leder samarbetsprojektet ReFisk vars syfte är att revidera fiskereglerna i Gävleborgs, Uppsalas, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Totalt kommer upp mot 50 vikar att vårfredas längs kusten. I förslaget ingår även fredning av ett antal bäckmynningar på hösten. När områdena kan bli fredade och under vilka tider är fortfarande oklart. Ambitionen är att det kan ske redan under våren nästa år. 

Kan vi räkna med ytterligare fredade områden framöver?

– Bara senaste veckan har jag fått in fler ansökningar, men jag hinner inte hantera dem nu och jag vet inte när nästa revidering kan komma.

Fakta/FÖRSLAG PÅ FREDADE VIKAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Nynäshamns kommun

• Maren

• Gravamaren

• Rassavikar

Haninge kommun

• Toren (Ornö)

• Norrviken (Ornö)

• Bihagsmar (Gålö)

Värmdö kommun

• Jungfruskär (Södra fladen)

• Orrön

• Österviken/Älgkilen (Storö)

• Norrviken (Fågelbro)

• Våmfjärden (Fågelbro)

• Prästmaren (Djurö)

• Hjälmösundet, Norra och södra

• Träsket (Bolviksnäs)

• Norrviken, Norra Gällnö

Vaxholms kommun

• Hela området väster om broarna

Lidingö kommun

• Ekholmsnässjön

• Gråviken

Österåkers kommun 

• Kyrkfjärden/Holmingeviken (Fågelnäs)

• Örsö (Flada)

Täby kommun

• Hägernäsviken (Höstfredning öring, vårfredning gädda m.fl. Totalt fiskeförbud 15 september – 15 juni)

Norrtälje kommun

• Tomtviken (Urö)

• Yxlöviken/Yxlömaren

• Öjaren (Norröra/Söderöra)

• Eknöviken (Svartnö)

• Kulleboviken

• Idö, Norra fladan och fladan

• Södersundet (Rådmansö)

• Edeboviken (Höstfredning öring, vårfredning gädda m.fl. Totalt fiskeförbud 15 september – 15 juni)

Länk till artikeln

Källa: Skärgården

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer