Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-12-04

Svar på vår tidigare framställan ang. VMS.

Notera sista meningen i dokumentet: Att de försöker vara "pragmatiska" inom rimliga gränser.

 

Datum 2020-12-02

 

Ärende nr: 02855-2020

 

Svar på inkommen skrivelse den 23 september 2020 från SFPO avseende en framställan angående regleringen kring VMS

 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit emot en framställan angående regleringen kring VMS. I skrivelsen uttrycks ett önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten agerar för att ändra den nu gällande regleringen kring VMS för fall densamma inte fungerar.

 

Vidare framgår att ”idag, till skillnad mot situationen när VMS-regleringen infördes, har mer eller mindre alla båtar AIS A. AIS A möjliggör övervakning i realtid till skillnad från VMS (en gång i timmen). AIS A är ett kraftfullare övervakningsinstrument än VMS. Om en båts VMS inte fungerar ska fiske avbrytas och om den ligger i hamn får fiske inte påbörjas och detta är fallet oavsett om AIS A finns ombord eller ej.

 

SFPO anser med bestämdhet att om AIS A finns så ska det vara tillräckligt för att få fortsätta och påbörja fiske när åtgärder för att reperara VMS:en tagits. Många gånger tar det tid och dagar att få reparerat en VMS-anläggning och det är då enligt vår syn på saken fullständigt orimligt att fiske inte får ske om AIA A finns ombord.

 

SFPO kommer att driva frågan också i EU genom arbetet i de rådgivande nämnderna.”

 

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare mottagit en framställan med samma önskemål den 12 augusti 2019. I samband med svaret vi lämnade då, den 29 augusti 2019, undersökte vi möjligheterna internt att bereda frågan som, om det skulle vara aktuellt, kräver en föreskriftsändring och som dessförinnan måste remitteras. Bedömningen är att vi inte i närtid har möjlighet att prioritera en insats för att utreda frågan men önskemålet är noterat och i den mån tillfälle ges är ambitionen att hantera det i samband med en översyn av våra föreskrifter.

 

Skulle situationer uppstå med fallerande VMS innan någon ändring gjorts och nya föreskrifter trätt ikraft ska vi försöka vara så pragmatiska vi kan inom rimliga gränser så att detta inte begränsar fiskets bedrivande mer än nödvändigt.

 

 

Vänliga hälsningar,

Niclas Törnell

Avdelsningschef

Havs- och vattenmyndigheten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer