Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2020-03-16

Svenskt Yrkesfiske och fiskauktionerna i gemensam skrivelse till Landsbygdsministern

Till Landsbygsminister Jennie Nilsson

Angående svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver er tillsammans med Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC),
Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO), Stockholms & Smögens Fiskauktioner samt Göteborgs Fiskauktion (GFA) i anledning av corona-viruset för att uttrycka en stor oro över effekterna på marknaden för fiskprodukter.

Den rådande marknadssituationen är exceptionell och marknaden för våra produkter ser ut att falla samman. Om inga motåtgärder vidtas riskeras att många kommer att möta en snabb och hård konkurs.

Vi har förstått att ökade stängningar av gränser och andra logistiska problem kan medföra uppenbara svårigheter i livsmedelsförsörjningen, då så ringa andel av vår mat produceras inom landet. Vikten av en hög självförsörjningsgrad är nu uppenbar för envar. En livsmedelsproducerande näring som fisket har i det perspektivet en ännu viktigare roll att spela i framtiden, men det kräver då att näringen finns kvar också efter nuvarande kris.

Vi har positivt noterat Kommissionens förslag att ändra EMFF-förordningen för att möjliggöra finansiell kompensation till yrkesfiskare i anledning av corona-viruset och i Norge klassificeras yrkesfisket som samhällsviktigt. Alltför länge har synen på svenskt yrkesfiske i Sverige varit präglad av negativitet. Den norska regeringen har nogsamt angivit för fiskerinäringen hur densamma på bästa sätt ska kunna bistå i livsmedelsförsörjningen om krisen i samhället skulle förvärras. Vi tar tacksamt emot liknande förslag från vår regering avseende svenskt yrkesfiske.

Vi vädjar till er att fästa uppmärksamhet på det ovan sagda och vi vädjar till er att vidta alla åtgärder inom Ert utrymme för att säkerställa att marknaden för fiskprodukter inte havererar så att svenskt yrkesfiske ska kunna fortsätta fiska och därmed förse svenska konsumenter med livsmedel från hav och sjöar.

SFPO:s och HKPO:s medlemmar fiskar nästan all fisk och skaldjur som landas för konsumtion i Sverige. Det svenska insjöfisket bistår årligen med ca 1 500 t fisk till den svenska livsmedelsförsörjningen.

SIC har noterat de problem som är på gång att uppstå i hela produktionskedjan för insjöfisken, särskilt på den i restaurangbranschen så populära gösen, vars pris senaste veckan sjunkit med 40% på fiskauktionerna. I våra insjöar finns en möjlighet att öka fångsterna med mycket kort varsel utan att riskera bestånden om behov skulle förefinnas i den nu uppståndna situationen. 

I Vänern finns exempelvis möjlighet att öka fisket med minst 200 ton blandade arter. SIC har möjlighet att påskynda igångsättning av produktion av fiskmassa motsvarande lika mycket. SIC har även möjlighet att börja nyttja den majoritet av vattnen som just nu är helt i träda, vilket skulle kunna mångdubbla produktionen.

Även i havet finns möjligheter att fiska stora mängder fisk hållbart och MSC-certifierat om vi bara får möjligheter att göra så.

Även på längre sikt och inför framtida kriser som kan uppkomma, har vi möjlighet att delta genom en ökad produktion för vår gemensamma trygghet på det sätt som beskrivits.

 

Peter Ronelöv Olsson, ordf SFPO
Tommy Lang, ordf HKPO

Mats Eriksson ordf SIC samt styrelseordf Stockholm & Smögens Fiskauktioner                                           
Roger Thilander, VD GFA


2020-03-15

Kopia på denna skrivelse har gått till:
Havs- och Vattenmyndigheten
Jordbruksverket


 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer