Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Annonser


2023-01-30

Sveriges Fiskevattenägareförbund söker förbundsdirektör

Då vår nuvarande förbundsdirektör går i pension söker vi en ny förbundsdirektör för tillsvidareanställning med tillträde under våren 2023.

Om förbundet

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten. Sveriges Fiskevattenägareförbund har direktanslutna medlemmar i hela landet, bland annat över 600 fiskevårdsområdesföreningar. I medlemskåren finns även många kust- och insjöfiskare, vattenbrukare och fisketurismföretagare som bedriver näringsverksamhet med stöd av fastigheternas enskilda fiskerätt. Förbundets värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt, men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Förbundets uppdrag är att arbeta för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten ska öka i värde.

Förbundets kärnverksamhet utgörs av näringspolitisk bevakning, medlemsrådgivning och medlemsservice och föreningsadministration. Förbundsdirektören arbetar med att möta dessa behov från medlemmarna och omvärlden.

Förbundsdirektörens huvuduppgift är att arbeta för att Sveriges Fiskevattenägareförbund ska vidmakthålla och utveckla nuvarande medlemsservice och medlemsnytta samt förbli en respekterad organisation på den nationella arenan.

Förbundet ska utveckla sin roll som rikets drivande organisation i frågor som gäller förvaltning, vård och utveckling av enskilt ägda fiskevatten. Vidare ska vi ska upprätthålla vår position på den nationella arenan som självklar talesperson för landets fiskerättsägare.


Länk till hela dokumentet.

 

Källa: Sveriges Fiskevattenägareförbund

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer