Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-07-12

Synpunkter - Kompletterande underlag för avgränsningssamråd, dumpning av muddermassor till havs i samband med muddring av allmän farled vid Ystads hamn (dnr 19-03025)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Sjöfartsverket för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd.

Kompletteringen omfattar dumpning av uppskattningsvis 81 000 m3 massor att dumpas i det område som i underlaget presenteras i kap. 4. Rent principiellt anser SFPO att muddermassor ska deponeras på land.

Information lämnades ursprungligen som sa att ingen massa ens skulle läcka ut. Nu föreslås dumpning av dessa massor ske på en plats där yrkesfiske bedrivs. Detta är inte acceptabelt, och helt oacceptabelt utifrån vårt synsätt i ljuset av situationen för fisket i Östersjön f.n. I det föreslagna området bedrivs fiske efter piggvar, torsk och rödspätta och mot bakgrund av den mycket bekymmersamma situationen för Östersjöfisket kan vi inte vitsorda det föreslagna.

SFPO rekommenderar Er att omgående initiera samtal med berörda fiskare för att utröna om en lösning går att finna. De berörda fiskarna kan identifieras med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten. I vart fall fiskar YD 177 och YD 20 på den nu för muddermasstippning aktuella platsen.

Med vänlig hälsning

SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer