Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2019-08-21

Synpunkter i anledning av erhållet samrådsunderlag – Utsprångskajen, Härnösand (uppdragsnr 1320040501)

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg/fiskeriföretag främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix. SFPO har mottagit rubricerat samråd och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

Vad som sägs om dumpning av muddermassor i Älandsfjärden är SFPO negativa till av princip och särskilt så då ett område beläget vid inloppet är ett område av riksintresse för yrkesfisket. Vår uppfattning är att muddermassor ska deponeras på land och inte på yrkesfiskarnas arbetsplatser. Tippning av muddermassor är ett förstörande av havet som egentligen över huvud taget inte borde få förekomma alls.  

Det kan vara så att det finns lekområden för sik eller siklöja i eller i angränsning till området där muddermassorna avses deponeras och om så är riskerar de negativa konsekvenserna att bli stora av tippning av muddermassor där.

Muddring bör – om sådan trots allt sker – i vart fall definitivt inte ske på hösten, då sik och siklöja leker då. Anledningen härtill är att partiklar från muddringen kan täcka rommen så att den aldrig kläcks.  

I övrigt har SFPO inga synpunkter.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer