Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-09-05

Synpunkter i anledning av förslag till tilläggsbeslut för naturreservatet Utteros i Varbergs kommun (511-8770-17)

Till Länsstyrelsen i Hallands län:

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Länsstyrelsen, Hallands län för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat förslag.

I det remitterade materialets angivande av skäl för förslaget till beslut anges under rubriken ”Reglering av verksamhet i vattenområden” att det för att ”bibehålla och utveckla naturliga bestånd krävs att de fiskeföreskrifter som finns i dagsläget kompletteras genom ett förbud mot nät och ryss(j)efiske i hela området”. Vi anser att det är anmärkningsvärt att det i texten inte omnämns hur omfattande det fiske med nät och ryssjor är som nu måste förbjudas. Vi har dock inget i sak att invända emot att sagda fisken förbjuds inom området. Effekterna av fiske med nät och ryssjor överdrivs inte lite i texten, som har politiska undertoner, där det sägs att ett dylikt förbud minimerar risken för slitage på bottenhabitaten samt uppkomsten av spökfiske. Texten bör definitivt nyanseras avsevärt för att äga trovärdighet. SFPO uppmanar länsstyrelsen att se över språkbruket om yrkesfiske, som är en av Sveriges basnäringar, samt säkerställa att rätt kompetens på området finns för att undvika dylika misstag framöver. 

Med undantag för vad som ovan sagts har SFPO inget att erinra mot förslaget.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer