Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2019-08-28

Synpunkter i anledning av samråd enligt MB inför ansökan om nedläggning av undervattenskabel

Synpunkter i anledning av samråd enligt MB inför ansökan om nedläggning av undervattenskabel

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Ramboll för möjligheten att få lämna synpunkter i rubricerat samråd i anledning av att GlobalConnect planerar att anlägga en kabelanslutning mellan Rűgen, Bornholm och Simrishamn (Bornholm Subsea Cable Project). 

I december 2018 framförde SFPO synpunkter till projektet, som går rakt igenom viktiga uppväxtområden för torsk, betydelsefulla lekområden för sill och genom områden där yrkesfiske förekommer. Det framgick då att kabeln ska placeras på sådant sätt att densamma inte hindrar bottentrålning på något sätt. I yttrandet av december 2018 flaggade SFPO för att ersättning för eventuell skada som uppkommer under anläggningsfasen bör utgå till yrkesfiskare.

Samrådsunderlaget som avser svenska delen av Östersjön

Det framgår av det nu utsända materialet att någon exakt rutt ännu inte är beslutad, men intentionen i den svenska delen anges vara att kabeln, som inte för någon el, ska löpa parallellt på ett avstånd om 500 m med de högspänningskablar som löper mellan Sverige och Bornholm. 

Det anges att på djupare vatten kommer kabeln att föras ned i sedimentet genom plogning eller genom jetting – det viktiga i anslutning härtill är att kabeln placeras så att den inte utgör något hinder för fiske och att den miljömässiga belastningen blir så liten som möjligt (sedimentsspridning), dvs. inte jetting.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                                 Fredrik Lindberg

Ordförande                                                Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer