Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-09-08

Synpunkter i anledning av skriftligt avgränsningssamråd enl. 6:29 MB avseende Gretas klackar 2 (Söderhamn) och Utposten 2 (Gävle)

Göteborg den 8 september 2020


Greenwind
[email protected]

 

 

Synpunkter i anledning av skriftligt avgränsningssamråd enl. 6:29 MB
avseende Gretas klackar 2 (Söderhamn) och Utposten 2 (Gävle)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket.
Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för
möjligheten att få lämna synpunkter i rubricerat avgränsningssamråd.

SFPO kan utifrån erhållet material inte se att projektet går på tvärs med fiskets intressen. Vi
utgår dock ifrån att projektet beaktar de fiskeintressen som finns i de aktuella områdena.
Kabeldragningen till land måste ske på ett sätt som inte skapar några konflikter i förhållande
till det fiske som bedrivs i de aktuella områdena, något vi antar kommer att belysas i
kommande MKB.

Vi ser fram emot att framöver få del av en MKB för synpunkter.

 

Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer