Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-10-16

Synpunkter på förslag till ny föreskrift Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller, dnr 4.4.16-08280/2019


Till Jordbruksverket:
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Statens jordbruksverk för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat förslag.

SFPO konstaterar att den rådande ordning nu är sådan att politiken eller det allmänna bestämmer och utfärdar regler vilka marknadens aktörer har att förhålla sig till och efterkomma. Dessa reglers efterlevnad kontrolleras av det allmännas kontrollanter och verksamheten kostar pengar, pengar som avkrävs de kontrollerade att betala utifrån föreskrifter beslutade av det allmänna, i detta fall Statens jordbruksverk förskrifter.

I det remitterade förslaget berörs våra medlemmar indirekt av kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter.

SFPO vill påtala betydelsen av att allt som kan göras för att hålla kostnadsbilden så låg som möjligt utan att ge avkall på kontrollernas ändamålsenlighet också görs.

Vi noterar att Jordbruksverkets vägledning med principer för avgiftsuttag vid offentliga kontroller är sund och balanserad.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer