Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-01-19

Teracom och NMT

Teracom Group AB är ett statligt företag som äger och driver marknätet för radio och TV i Sverige.
Förutom distribution av radio och tv erbjuder företaget inplaceringar och service i bolagets master och
byggnader samt kapacitetstjänster till företag, organisationer och myndigheter.

I slutet av november 2022 tillskrev SFPO Teracom i anledning av att de sagt upp fiskefartygs
abonnemang (NMT) per den 31 januari 2023.

Vi klargjorde i vår skrivelse att yrkesfiskare behöver tjänsten för att kunna efterkomma det gällande
regelverket (e-loggbok) samt påtalade att yrkesfisket är en samhällsviktig funktion som bidrar till den
svenska livsmedelsförsörjningen samt efterfrågade en möjlighet för berörda fiskefartyg att även efter
den 31 januari 2023 fortsättningsvis nyttja tjänsten.

Den direkta frågan som ställt till Teracom lyder: Finns det någon möjlighet för de fiskefartyg vars
abonnemang nu sagts upp per den 31/1 2023, att fortsättningsvis kunna nyttja tjänsten (dvs. att tjänsten
inte sägs upp) mot bakgrund av att fisket är samhällsviktigt?

Idag skriver vi den 19 januari och SFPO har på nytt tagit kontakt med Teracom, eftersom vi inte fått
något svar från dem. Med andra ord inväntar vi besked från Teracom.

 

Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer