Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2021-06-08

Undersökningar anslutningskablar för Vindpark Galatea-Galene

Hej

 

Vi meddelar härmed att vi kommer att påbörja undersökningar i Kattegatt. Undersökningsområdet består av undersökningskorridorer för anslutningskablar i Kattegatt, utanför Varbergs och Falkenbergs kommuner, i anslutning till Väröhalvön. Området består i huvudsak av öppet hav, med mindre öar och skär närmast kusten. Bottenstrukturen bedöms huvudsakligen bestå av lera med inslag av områden med sand, grus, småsten eller block. Området överlappar med farleder, bland annat Route S till Öresund och farleder till Ringhals och Varberg . Undersöknings-området ligger intill Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Balgö. Yrkesfiske bedrivs inom området.

 

Dessa undersökningar görs enligt ”Anmälan om undersökningar innanför territorialgränsen enligt kontinentalsockelförordningen (1966:315)”, SGU diarienummer 324-1162/2021.

 

Denna första omgång av undersökningarna kommer att påbörjas 2021-06-07 och beräknas avslutas 2021-06-11. Undersökningarna utgörs av bottenhugg (Van Veen 0,1 m2) för att beskriva fauna i sedimenten. Området ligger utanför Varberg i Kattegatt och framgår med karta och koordinater av 324_1162_2021_Bilaga_1 (bifogad).

 

Undersökningarna utförs av AquaBiota Water Research på uppdrag av OX2 AB. Expeditionsledare för Aquabiota är Tomas Didrikas tel: 0739231331.

Fartyget som används är trålaren Lipton VG59, anropssignal SHRM.

 

Med vänlig hälsning Elina

 

Elina Cuéllar

Development Project Manager

 

OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm

Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm

E-mail: [email protected]

Mobile: +46 70 2243467

www.ox2.com

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer