Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-09-12

Undersökningar exportkabelkorridor Kattegatt Syd

Hej,

I enlighet med undersökningstillståndet (N2020/01471) ska Vattenfall tillhandahålla er med relevant information om undersökningarna kopplat till projektet Kattegatt Syd. Syftet med den här underrättelsen är att tillhandahålla nödvändig information för undersökningar som kommer påbörjas nästa vecka.
Undersökningarna som ska genomföras i detta skede är bottenprovtagning för bottenfauna och föroreningar i sediment samt dropvideoinventering. Undersökningarna kommer utföras inom exportkabelkorridorerna som utreds för vindkraftparken Kattegatt Syd (se bifogad karta).

Tidpunkterna för undersökningarnas start och avslutande:

  • Undersökningarna kommer utföras 12-18 september 2022

Fartyg och anropssignal:

  • Skoven OWOY2

Metod för undersökningarna:

  • Dropvideoinventering utifrån metoden Visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter
  • Sedimentprovtagning med rörprovtagare
  • Bottenfaunaprovtagning med Van Veen huggare

Position för undersökningarna:
- Exportkabelkorridorer till vindkraftparken Kattegatt Syd, inom Sveriges territorialgräns,
se bifogad karta.

 


Kontaktuppgifter till den enhet som utför undersökningarna:
- WSP Sverige AB
Jonas Sahlin
[email protected]
+46 72 520 26 79
Eller
Malin Jonsson
[email protected]
+46 766 98 42 42

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer