Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-06-22

Uppdaterad information om stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av Covid-19-pandemin

Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av Covid-19-pandemin

Regeringen har beslutat om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Stödet utbetalas till de som söker och uppfyller villkoren för stödet.

Stödet kan sökas av innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller inlandsfiske och som påverkats negativt av Covid-19-pandemin.

Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar.

Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas.
Ersättning kan sökas för en eller flera av perioderna 16 juni–30 juni, 1–31 juli, 1–31 augusti och 1–15 september 2020.

 

Uppdaterad information från Jordbruksverket / om stöd till fisket:
Detta kan du göra innan du söker stödet

Länk till hela nyheten:

sfpo.se/nyheter / Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av Covid-19-pandemin
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer