Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-01-09

Uppdaterad Utkastplan demersalt fiske i Västerhavet 2020

Utkastplan för demersalt fiske i Västerhavet för 2020-2021 har uppdaterats

 

De viktigaste nyheterna är att industriarter (skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling) nu omfattas av de minimi-undantag i räkfiske med tunnel.
Undantaget för industriarter gäller även i trålfiske med minst 90 mm.

Överlevnadsundantagen för rödspätta utvidgas också till fler redskap och perioder.

 

Tabell över de undantag som gäller för 2020.

Område

Redskap

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS fr.o.m. 2019

Undantag?

Undantag DIS, ska återutsättas omedelbart

Enligt utkastplan för 2020 (2019/2238)

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål ≥ 120 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS) i fiske riktat efter platt- och rundfisk.

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling  får kastas ut, (DIM).

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Snurrevadar

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling  får kastas ut, (DIM).

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål
100 - 119 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling  får kastas ut, (DIM).

Skagerrak, Kattegatt

Trål
90-99 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS) i fiske riktat efter platt- och rundfisk.

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling  får kastas ut, (DIM).

Skagerrak, Kattegatt

Trål
70 mm och över, med kräftrist

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej, kummel får kastas ut, under MRB (DIM).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Trål
35-69 mm (Räka)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, i räkfiske utan tunnel/fångstpåse: Bifångster av kolja, tunga, vitling, rödspätta, gråsej, torsk, sill, vitlinglyra, guldlax och blåvitling  får kastas ut, under MRB (DIM).

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling  får kastas ut, (DIM).

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Garn (alla typer)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, äkta tunga får kastas ut. (DIM)

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Krokar och linor

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Nej

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Burar, tinor och ryssjor
(FPO, FYK)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, alla TAC-belagda arter får kastas ut under vattenytan (tex genom rör) (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Alla redskap

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Det finns några ytterligare undantag i utkastplanen, men i tabellen ovan är de som är relevanta för svenskt fiske samlade.
 

Orginaldokument:
Fastställande av närmare bestämmelser för landningsskydlighet för vissa demersala fiske i Nordsjön perioden 2020-2021. 


Källa: Havs- och Vattenmyndigheten / EU kommisionen

 

 

 

 

 

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer