Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-06-03

Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige!

1 juni uppdaterades reglerna för det yrkesmässiga laxfisket i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden. Förhandsanmälan av fångst, separat vittjning av fällor och positionsuppgifter ska minska risken att för mycket lax tas upp.

EU-kommissionen har under två år granskat Sveriges laxfiske. Kommissionens rapport innebär att Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat fiskereglerna i linje med de observationer som gjorts. Framför allt har delområde 31 setts över. Det sträcker sig från den nordligaste delen av Östersjön ner till strax norr om Nordmaling (lat 63° 30 N). Reglerna har uppdaterats i detta område som ett första steg.

EU-kommissionen anser att det är viktigt att kunna särskilja sötvattensfångad lax från lax fångad i havet.

– Den havsfångade laxen är nämligen kvoterad till skillnad från den som fångas i sötvatten, säger Elin Hedman, handläggare vid Havs- och vattenmyndigheten.

De uppdaterade reglerna innebär i korthet:

  • Laxfällor i havs- och sötvattensområden ska vittjas separat. Fällor i sötvatten kan därmed inte vittjas vid samma fiskeresa som fällor i havet.
  • Landning av lax som är fångad i sötvatten måste förhandsanmälas per telefon två timmar före ankomst.
  • Positionsuppgifter för utsatta fällor i havs- och sötvattensområdet måste anges, via webben eller per telefon. Det förbättrar kontrollchanserna för redskap och motverkar att fiske i havet redovisas som sötvattensfiske.

– Sammantaget innebär detta att kontrollen över laxfisket blir bättre. Det gynnar på sikt både laxen och dem som fiskar den enligt reglerna, säger Elin Hedman.

Källa:
Havs- och Vattenmyndigheten

Länk:

Havs- och vattenmyndigheten / presrelease - Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige!
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer