Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-06-20

Utökad skyddsjakt på vikare i Norrbotten

Årets skyddsjaktskvot på vikare är redan fylld i Norrbotten. Det blev till och med en överskjutning.
Naturvårdsverket har nu beslutat att ytterligare 100 vikare får fällas vid skyddsjakt.

I början av april beslutade Naturvårdsverket att 170 vikare fick fällas under skyddsjakt i Norrbotten. Skyddsjakten blev tillåten 1 maj. I början av juni var kvoten fylld. Det blev till och med en överskjutning med fem vikare.

Enligt handläggaren Nils Mårtenson vid Naturvårdsverket är det inget konstigt eftersom listan endast uppdateras på vardagar.

– Kontroll över hur många sälar som fällts ska göras närmsta vardag innan jakten bedrivs. Under exempelvis en helg kan då det tillåtna antalet överskridas. Det är också med i beräkningen när besluten fattas, säger Nils Mårtenson.

 

Utökad skyddsjakt

Naturvårdsverket har nu, efter att jägare och yrkesfiskare har hört av sig med krav om utökad tilldelning, hörsammat önskemålen:

”Baserat på erfarenheter från tidigare år utgår Naturvårdsverket från att det kommer finnas ett fortsatt behov av att kunna freda fiskeverksamhet i området från sälangrepp. Vidare har det i samband med att tillåtet antal vikare fällts inkommit ansökningar och önskemål från fiskare och jägare i länet gällande att det tillåtna antalet ska utökas.”

Vidare menar Naturvårdsverket att sälen orsakar stora skador på fisket som kostar miljontals kronor årligen.

”…inget talar för minskade sälskador under 2019”, konstaterar Naturvårdsverket i sitt beslut om utökad skyddsjakt.

 

Påverkar fisket

Naturvårdsverket har mottagit flera rapporter om att påverkan från vikare är mycket stor på fisket i både Norrbottens och Västerbottens län.

”Omfattningen av skadorna varierar under året men Naturvårdsverket konstaterar att de flesta fiskemetoder som används drabbas av allvarliga skador under hela fiskesäsongen.”

 

 

Källa: SvenskJakt
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer