Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-08-24

Veckans bottennapp till TV4 Nyhetsmorgon om Östersjötorsken

Veckans bottennapp tilldelas TV4 och bevarandefilmaren och fotografen Joakim Odelberg.

I TV4:s Nyhetsmorgon den 20 augusti talade man om klimat och mer precist om Östersjötorsk. TV4 måste ha haft allvarliga problem med att hitta någon som vet något om torsk och torskfisket i Östersjön så i stället valde man att som ”expert” ta in en bevarandefilmare och fotograf!

Det finns faktiskt folk som vet väldigt mycket om torsk och torskfiske till skillnad från den bevarandefilmare och fotograf som man intervjuade. Varför talade man inte med någon från ICES, SLU Aqua, Havs- och vattenmyndigheten eller fiskenäringen som faktiskt har kunskap om Östersjötorsken och dess situation?

Ingångsvärdet var detsamma som MP introducerade i början av milleniet – torsken i Östersjön hotas av utrotning. Orsaken som bevarandefilmaren och fotografen identifierat är fiskemetoden trålning. När man ser inslaget förleds man nästan att tro att det blir fred på jorden om man bara förbjuder trålning i Östersjön!

När TV4 släpper fram bevarandefilmaren och fotografen att tala om Östersjötorsken nämner han i förbigående övergödningen som en orsak, men betonar därefter att trålningen är det värsta och sämsta som finns och att den omedelbart måste upphöra.

Att torskens situation ser ut som den gör har med många faktorer att göra och när man endast fokuserar på trålningen som man gör i inslaget i TV4 förleder man människor att tro något som är totalt felaktigt. Trålning är en fiskemetod som är reglerad fullt ut och fisket som sker äger rum utifrån bästa möjliga vetenskap på ett långsiktigt hållbart sätt.

Varför nämner man inte övergödningen och dess effekter på riktigt? Varför talar man inte om sälens härjningar? Skarv, saltvattensinflöde och andra relevanta orsaker förbises totalt. Hela inslaget präglas av vilseledande och osaklighet. Bevarandefilmaren och fotografen vet säkert vad han talar om när det gäller film och foto, men när det gäller Östersjötorsk är det mycket som han inte vet eller har kunskap om. Att TV4 släpper fram honom som man gjorde är helt enkelt inte seriöst.

Trålfisket är inte destruktivt, trålfiske på 2000-talet är inte att dammsuga bottnarna och dessa förstörs inte av trålningen. Avslutningsvis vet man inte om man ska skratta eller gråta när bevarandefilmaren och fotografen säger att beslutsfattarna kanske inte förstår som orsak till varför det är som det är. Eller är det kanske så att de förstår (utifrån bästa tillgängliga kunskap) och bevarandefilmaren och fotografen inte har en susning om vad han satt och pratade om?

Inslaget var ett rejält bottennapp helt enkelt!

SFPO har anmält inslaget till Granskningsnämnden.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer