Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-05-18

Viktig information till dig som säljer genom Göteborgs Fiskauktion!

Viktig information om vägning och märkning!

 

För att vi skall kunna ta emot, registrera och sedan sälja allt gods som levereras till auktionen så måste alla lådor vara korrekt vägda och uppmärkta vid leverans.

Vi är som förstahandsmottagare ansvariga för att det som säljs på auktionen är vägt och uppmärkt på rätt sätt, men vi har ingen praktisk möjlighet att manuellt kontrollera allt gods som kommer in under natten inför varje ny auktion.

Av den anledningen är vi beroende av att ni som leverantörer väger och märker på rätt sätt och därför behöver vi delegera det ansvaret till er.

Korrekt vägning kan göras på två sätt:

 

1.  Har du våg ombord kan du registrera dig som ombordvägare, se länk nedan om anmälan till Hav och vatten. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/vagning-av-fangst/anmalan-om-vagning-ombord.html

 

2. Om du inte är registrerad ombordvägare skall fångsten vägas på godkänd våg iland och bokföras i vägningsjournal. Dessa skall finnas tillgängliga i varje landningshamn, förslagsvis i anslutning till kylutrymmet där lådorna förvaras innan transport till auktionen. Journalerna behöver inte skickas iväg men skall finnas arkiverade i tre år.

Journalerna beställs från hav och vatten:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/vagning-av-fangst/vagningsjournal.html

 

 

Vi vill också att märkningen är korrekt på båtrapporten och att den kan kopplas samman med rätt låda. Dubbelkolla alltid den förtryckta informationen på båtrapporten så att den är korrekt. Partier som saknar landningsrapport eller som har andra uppenbara fel kommer att ställas undan och säljas när felen är korrigerade.

 

Eftersom olika myndigheter framledes kan komma att utdöma vite vid kontroll om fångsterna är felvägda eller felmärkta, så måste vi på GFA förmedla den eventuella sanktionsavgiften till den eller de fiskare som är orsaken till föreläggandet.

 

Broschyr om vägningsregler hittar du på: https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f71ceb/1382338986328/broschyr-nya-regler-vagning-av-fisk.pdf

 

 

Har du frågor och funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss på 031-42 00 85 så hjälper vi gärna till.

 

 Varma hälsningar!

Göteborgs Fiskauktion

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer