Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-02-25

Yttrande gällande nya fredningsområden i Blekinge

 

Havs och vattenmyndighetens diarienummer: 4658-18

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerad remiss som syftar till att skydda den kustlekande gäddan.

Förslaget, ursprungligen från länsstyrelsen i Blekinge, innebär att det i det länet inrättas tio nya fredningsområden under perioden den 1 januari – den 31 maj och att fredningstiden i sju redan existerande fredningsområden förlängs. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Länsstyrelsen i Bleking har föreslagit att åtgärderna ska gälla i fem år varefter en omprövning ska ske.
SFPO delar uppfattningen att en omprövning bör ske efter fem år. Erfarenhetsmässigt är det god politik och principiellt korrekt att göra så, annars riskeras regleringen finnas kvar för all framtid ävensom anledning därtill saknas.

Den uppfattning som framförs av Mörtströmmens FVOF vad gäller området utanför Bräkneåns mynning delas av SFPO och det är viktigt att även en efterlevnad säkerställs från sportfiskets sida.

SFPO anser att man bör vinnlägga sig om att säkerställa en rimlig förekomst av säl och skarv vid fredningsområdena för att så att säga säkerställa möjligheten till förbättring. Det riskerar att bli meningslös politik med fredningsområden om predatorer som säl och skarv inte hanteras på ett sätt som är i linje med syftet med fredningsområdena. Således bör i vart fall skyddsjakts bedrivande säkerställas.


Göteborg 25 februari 2020

 

SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer