Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-30

Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)

 

                                                                                       Regeringskansliet

                                                                                       Miljö- och energidepartementet

                                                                                       [email protected]

 

 

 

Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) vill härmed avge följande yttrande i anledning av det remitterade materialet:

 

SFPO avstyrker förslaget att ta bort bestämmelsen i 16:4 MB om kommunal tillstyrkan.

 

SFPO kan inte anse annat än att bestämmelsen är ett viktigt verktyg för det kommunala självstyret.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                              Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer