Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-08-26

Yttrande i anledning av skriftligt samråd enl. 6 kap. MB – vattenverksamhet inom fastighet Skällared 3:55, Gottskär

Göteborg den 25 augusti 2020


COWI AB
[email protected]

 

Yttrande i anledning av skriftligt samråd enl. 6 kap. MB –
vattenverksamhet inom fastighet Skällared 3:55, Gottskär

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket.
Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för
möjligheten att få lämna synpunkter i rubricerat samråd.

Samrådet avser Gottskär Havsbad AB, som avser anlägga en utökad småbåtshamn med ca
175 båtplatser på rubricerad fastighet. Utformningen av hamnen tar höjd för att minimera
miljöpåverkan och på platsen finns redan en småbåtshamn.

SFPO anser mot bakgrund av att Kungsbackafjorden omfattas av bland annat riksintresse för
naturvård enl. 3 kap 6 § MB, att allt som rimligen kan göras för att minimera spridning av
sediment till angränsande grundområden och för att minimera de negativa
miljökonsekvenserna av projektet i sin helhet också ska göras. Den höga biologiska
betydelsen som de grunda bottnarna har måste beaktas i genomförandet av projektet.

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer