Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-06-17

Yttrande om förslag till havsplaner (dnr 666-19)

Länk till yttrandet:
/UserFiles/Medlemsinfo dok/Yttrande_Havsplaner.pdf

www.sfpo.se

 

Göteborg den 17 juni 2019

 

Havs- och vattenmyndigheten
[email protected]

 

 

Yttrande om förslag till havsplaner (dnr 666-19)

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder ca 250 fartyg främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix. SFPO har tagit del av det rubricerade materialet och vi vill i anledning därav framföra det följande:

SFPO har deltagit under hela den process som lett fram till nu aktuellt och remitterat förslag. Vi upplever att kunskapen om yrkesfisket och dess förutsättningar i början av processen var bristfällig i väsentliga delar, denna okunskap har det dock nu i huvudsak råtts bot på i och med att processen (med samrådsmöten etc.) har fortgått och det föreliggande förslaget är enligt SFPO:s uppfattning långt mycket bättre än tidigare utkast, dock förekommer en del skrivningar som vi är synnerligen frågande till fortfarande. Icke desto mindre ett stort tack till HaV för det sätt som processen bedrivits på.

Under den process som förevarit torde SFPO:s samtliga synpunkter ha kommit er tillhanda och desamma torde vara väl kända. Fisket är utrymmeskrävande och utan fiskeplatser blir det inget yrkesfiske. SFPO har också under processen erhållit möjlighet att framta ett mer omfattande skriftligt inspel: ”Yrkesfiskets framtidspotential”, som återfinns bilagerat detta yttrande. I rapporten framgår våra uppfattningar i många av de frågor som avhandlas i remissen, av den anledningen hänvisas till rapporten.

 

Med vänlig hälsning

SFPO

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer