Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Om Sveriges Fiskares Producentorganisation

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och företräder sina medlemmars intressen. SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas totala omsättning uppskattades till mer än 400 miljoner kr för 2022.

SFPO organiserar yrkesfiskare inom det demersala fisket, dvs efter fiskar på eller nära botten. De viktigaste målarterna (volym och värde) är havskräfta, räka, torsk, kolja, gråsej och rödspätta. Våra medlemmar fiskar också många andra arter; till exempel krabba, hummer, siklöja, ål, bleka, rödtunga, kummel, skrubba, vitling och många fler. SFPO bedriver främst fiske på kvoterade arter, men även en del arter under nationell förvaltning (t.ex. sjurygg, hummer, krabba, siklöja).

SFPO har medlemmar hemmahörande i Falkenberg (FG), Gävle (GE), Göteborg (GG), Haparanda (HA), Helsingborg (HG), Karlskrona (KA), Kalmar (KR), Landskrona (LA), Lysekil (LL), Malmö (MÖ), Nyköping (NG), Norrköping (NRG), Oskarshamn (ON), Strömstad (SD), Sölvesborg (SG), Simrishamn (SIN), Stockholm (SM), Trelleborg (TG), Umeå (UÅ), Varberg (VG), Visby (VY) och Ystad (YD).

Syfte och ändamål

Beteckningen Producentorganisation kommer från marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeripolitik och för med sig särskilda krav på administration.

SFPO arbetar för att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

• Bevaka medlemmarnas intressen i frågor som rör svenskt yrkesfiske nationellt och internationellt.

• Arbeta för att tillgängliga EU-medel kan komma föreningens medlemmar till del.

• Arbeta för system i fisket som innebär att medlemmars fiske kan bedrivas på ett uthålligt sätt såväl biologiskt som ekonomiskt och där landningsskyldigheten kan hanteras. 

• Medverka till att arbeta på ett rationellt och effektivt sätt som gynnar hela det svenska yrkesfisket.

• Vara en central aktör och samråda och samarbeta med forskning m.fl. andra aktörer både nationellt och internationellt vid fastställande av TAC:er och kvoter som påverkas av flera arter (så kallade flerartsmodeller).

• Arbeta genom kommittéer sammansatta utifrån geografi, produktgrupp etc. Nuvarande kommittéer: Räkkommittén, Fisk- och kräftfiskekommittén (Västerhavet), Östersjökommittén, Kommittén för fiske med passiva redskap (Västerhavet). Nya kommittéer kan skapas för arbetet med speciella frågor. Årsstämman fattar beslut om antalet kommittéer. 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer